Παρτιτούρες

Η συλλογή περιέχει περίπου 7,500 παρτιτούρες από παληά Ελληνικά ελαφρά τραγούδια και οπερέττες πριν το 1959!!!!!
Άρχισα να τις συλλέγω από το 1970 περίπου με πολλή αγάπη και πάθος. Εδώ θα βρήτε μερικές από τις πιό ενδιαφέρουσες τόσο σε εικόνα και χαρακτικά όσο και σε αξία του τραγουδιού.

Η συλλογή!