Tuesday, February 18, 2014

Ναι, μ' αγαπάς παληά μου αγάπη - ΔανάηTango του 1937 σε μουσική άγνωστου σε εμένα συνθέτου (όχι Έλληνα) και στίχους Πωλ Μενεστρέλ

No comments:

Post a Comment