Wednesday, November 7, 2012

Από τι είναι η καρδιά σου - Καίτη ΠαρίτσηTango habanera του 1946 σε μουσική Χρήστου Χαιρόπουλου και στίχους Γιάννη Φερμάνογλου

No comments:

Post a Comment